8. Αν σε μία ημέρα κάνω περισσότερες από μία αγορές, πόσους πόντους κερδίζω;

8. Αν σε μία ημέρα κάνω περισσότερες από μία αγορές, πόσους πόντους κερδίζω;

Κερδίζετε πόντους για κάθε αγορά που πραγματοποιείτε. Έτσι όσο περισσότερο αγοράζετε τόσο περισσότερο κερδίζετε.